loading

Careers

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการ เสิร์ฟ / ยกอาหาร  จำนวน 2 อัตรา **ด่วนมาก**

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีสุขอนามัยที่ดี ขยัน อดทนกระตืนรือร้น
 • มีความรับผิดชอบสูง
มีความซื่อสัตย์สุจริต
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และ หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน
 • มีประสบการณ์ด้านการให้บริการร้านอาหารพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัตงาน
ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น 6 อาคาร A (BTS พร้อมพงษ์)
ติดต่อ คุณนรุตม์ ผู้จัดการร้านอาหาร 02-003-6208
บริษัท ทรัพย์สี่พี่น้อง จำกัด
(ASAVA GROUP)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปรุงอาหาร / กุ๊ก ไทย – ยุโรป (Soue chef) จำนวน 2 อัตรา **ด่วนมาก**

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย – หญิง
วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป สาขาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 – 2 ปี ด้านทำอาหาร และ จัดเตรียมอาหาร
 • มีสุขอนามัยที่ดี ขยัน อดทนกระตืนรือร้น
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • 
มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • 
สามารถทำงานเป็นกะได้ และ หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน
 • มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัตงาน
ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น 6 อาคาร A (BTS พร้อมพงษ์)


ติดต่อ คุณนรุตม์ ผู้จัดการร้านอาหาร 02-003-6208
บริษัท ทรัพย์สี่พี่น้อง จำกัด
(ASAVA GROUP)

Top